XIV Lednickie Spotkanie Młodych

XIV Lednickie Spotkanie Młodych

Hasłem tegorocznego Spotkania jest „Jestem”.

„Jestem”, bo jestem chciany i umiłowany przez Boga. Podczas Spotkania będziemy chcieli popatrzeć na siebie tak jak patrzy na nas Jezus. Najważniejszymi punktami programu będzie Eucharystia, Wybór Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela i nawiązanie osobistego kontaktu z Jezusem w Adoracji Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie Spotkania wszyscy uczestnicy przejdą przez bramę w kształcie Ryby, symbolicznie przekraczając próg Trzeciego Tysiąclecia, wybierając Chrystusa i niosąc wiarę w życie codzienne. Nie zabraknie również pięknych śpiewów i tańców Lednickich!

Ruch Lednicki, założony przez o. Jana Górę OP, proponuje wybór Chrystusa jako podstawową życiową decyzję i fundamentalną opcję. Wybór Chrystusa sprawia, że to On ma w naszym życiu głos decydujący. Treścią i pokarmem Ruchu jest Ewangelia oraz nauka Jana Pawła II, a szczególnie Jego przesłania wygłoszone w latach 1997-2004 do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich. Zasadniczym zadaniem jest formacja dojrzałego człowieczeństwa i dojrzałej wiary w człowieku. Kierujemy się do młodych, którym drogie jest zbudowanie integralnej osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej, którzy chcieliby żyć godnie i osiągnąć szczyty nowoczesnej podmiotowości, stosując się do zasad Ewangelii i nauki Jana Pawła II.

9 czerwca 2018
17:30 - 23:00
Kościół Świętej Rozalii
    4401 N. Oak Park
    Harwood Heights, IL 60706

PROGRAM SPOTKANIA

EVENT DETAILS

17:30 - Przywitanie i zawiązanie wspólnoty

Część I – Jestem – jak patrzy na mnie Jezus

19:00 – Msza Święta

Część II – Jestem – prawdziwe spojrzenie na siebie i innych

Godzina św. Jana Pawła II: Ojciec naszej wolności

Część III – Jestem – nowe narodziny

Adoracja i Wybór Chrystusa

Przejście przez bramę w kształcie Ryby