About us

LIKE US, GET

Lednica 200

Association

Learn more about us and find out what we do

Gallery

Checkout our amazing pictures

Join our community!

Lednica 2000

Like us on Facebook

 Get updated on our latest events


Latest News

Check out our accomplishments and view our goals

Lednica 2014 took place on June 14th 

Lednica 2014

Lednica 2000

Please help us to support Lednica 2000 Association of Chicago, the young Catholics organization.

Zapraszamy na probe jutro w poniedzialek o 5:30 pm w konwencie w Konstancji.

W trzecia niedziele, zaczynamy nasza formacje Msza sw. o 10:15 am u sw. Ferdynanda a potem wraz z Ks. Michalem zabiearamy sie do czytania JP II. (spotkanie w jezyku angielskim). Zaproscie angielskojezycznych znajomych i przyjaciol. Msza sw. w jezyku angielskim jest o 10:00 am w kaplicy, prawie w tym samym czasie. Proba choru o 9:00 am w konwencie.